Wij verhandelen vooral stro, graszaadhooi, weidehooi en luzerne.

Deze producten kunnen wij leveren in grote maar ook in kleine balen.
Wij halen zowel uit Frankrijk als Nederland (vooral Groningen) stro.
Verder kunt u bij ons ook terecht voor voeraardappelen.

Hisfa

 

Wij zijn lid van de vereniging voor de fouragehandel de HISFA.

 

 

Vanzelfsprekend hebben we een GMP+ erkenning. Verder staan we op de 'witte lijst' van de zuivelindustrie doordat we een goedgekeurde aansprakelijkheidsverzekering hebben.

 Securefeed

Tevens zijn wij een SecureFeed erkende deelnemer.

 


Tarwestro wordt voornamelijk geleverd aan maneges en veehouders als strooisel en telt in die vorm niet mee voor de Minas. Tevens leveren wij tarwestro voor het afdekken van bloembollen en wortelen in de winter.

Gerstestro wordt voornamelijk als structuurhoudend voer voor melk- en jongvee gebruikt.

Graszaadhooi (of gedorsen hooi) komt vrij bij de graszaadwinning en wordt vooral gebruikt als structuurvoer voor jongvee en droogstaande koeien. Het is ook prima geschikt als aanvullend ruwvoer voor melkvee vanwege het prikkelende effect in de pens. De meest voorkomende graszaadhooi soorten zijn: roodzwenk, engelsraai en veldbeemd. Goed graszaadhooi ligt qua voederwaarde tussen weidehooi en stro in.

Voeraardappelen zijn afkomstig van de aardappelindustrie, sorteerbedrijven of rechtstreeks van de akkerbouwer. In het oog springende kenmerken zijn de smakelijkheid en een verbetering van de vet-eiwit verhouding in de melk. Dit laatste als gevolg van een hoog gehalte aan (deels bestendig) zetmeel. Zetmeel bevordert de propionzuurvorming en daardoor het melkeiwitgehalte en de melkgift.

 

Tarwestro laden Chartres small Tarwestro pu laden in Oudeschans