GMP+: Kwaliteitsgarantie voor de diervoedersector

Diervoeders vormen een belangrijke schakel in de dierlijke productieketen: zij hebben directe invloed op de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Consumenten van vlees, melk en eieren verwachten dat industrie en detailhandel veilige en kwalitatief hoogstaande producten leveren. De overheid heeft in de diervoederwetgeving daartoe regels vastgelegd die de kwaliteit van diervoeders, en daarmee de kwaliteit van vlees, melk en eieren, waarborgen. Bedrijven in de diervoedersector kunnen een stap verder gaan door over te gaan tot Good Manufacturing/Managing Practice. Dankzij deze regeling, beter bekend als de GMP-regeling, kunnen bedrijven aantoonbaar waarborgen dat diervoeders en ingrediënten voor diervoeders voldoen aan de wettelijke voorschriften en aan bovenwettelijke eisen, overeengekomen met ketenpartijen.

De GMP-regeling heeft een vrijwillig karakter; het staat bedrijven derhalve vrij om deel te nemen.
Bedrijven die erkend willen worden dienen zelf een GMP-waardig en uitvoerbaar kwaliteits­systeem in een handboek te beschrijven. Ieder handboek is uniek en het exclusieve bezit van het deelnemende bedrijf.
In het handboek staan de belangrijkste punten van het productieproces beschreven. Via adequate procedures, instructies, inspecties en controles worden deze punten beheerst. In het bedrijf dient dan ook zichtbaar te zijn dat hiermee wordt gewerkt.
De certificatie van bedrijven gebeurt door GMP+ geaccepteerde certificatie-instellingen.

Een GMP-certificaat wordt alleen uitgereikt aan die bedrijven, die aan alle kwaliteitsnormen voldoen. De duur van het certificaat is drie jaar, waarbij tussentijdse audits worden uitgevoerd. Elk gecertificeerd bedrijf is opgenomen in een openbaar register van het productschap. (zie: Gecertificeerde Bedrijven )

Het kwaliteitssysteem van GMP-erkende bedrijven voldoet in grote lijnen aan de ISO 9001-norm. Het doel van de regeling is het aantoonbaar garanderen van de kwaliteit van diervoeders met betrekking tot veiligheid. Doordat de nadruk ligt op het beschrijven en beheersen van de belangrijkste punten in het productieproces van diervoeders sluit de GMP-regeling aan bij het HACCP-concept (Hazard Analysis & Critical Control Points).

Th. Hof en Zn. B.V. is in het bezit van een GMP+ erkenning voor handel in voedermiddelen voor veehouderijbedrijven en erkende mengvoerfabrikanten en als zodanig gehouden te leveren volgens de daaraan verbonden condities.

GMP+ staat voor erkend GMP + HACCP bedrijf.

 

  

SecureFeedTh. Hof en Zn. BV is aangemeld bij SecureFeed. SecureFeed is een onpartijdige organisatie voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Het initiatief voor de oprichting komt voort uit de diervoedersector. SecureFeed is een samenvoeging en uitbreiding van het CBV (Collectief Bemonsteringsplan Voedermiddelen) van de Hisfa & TrustFeed.