Zaken worden door ons met u gedaan op basis van voorwaarden.

Op de verkoop van consumptieaardappelen zijn in het binnenland de V.B.N.A./VENEXA voorwaarden van toepassing.

Op aankoop door Hof van consumptieaardappelen zijn de AVC-voorwaarden van toepassing.

Op aan- en verkooptransacties van pootaardappelen binnen Nederland zijn de ‘NAO HANDELSVOORWAARDEN POOTAARDAPPELEN 2005’ van toepassing.

Bij internationale transacties betreffende zowel consumptie- als pootaardappelen zijn de R.U.C.I.P. 2017 voorwaarden van toepassing.

 

Voor in- en verkoop van fourages zijn de 'Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden' van de Hisfa van toepassing. (20 november 2013 is de laatste versie gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Den Haag onder nummer 73/2013)

Om u de kans te geven de voorwaarden in te zien kunt u op deze pagina de volledige tekst van deze voorwaarden downloaden.

De documenten zijn beschikbaar in het Adobe Portable Document Format (PDF). Om een PDF-bestand te openen hebt u het programma Adobe Acrobat Reader nodig. U kunt dit programma hier downloaden.

 

AVC 
  (Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop en de contractteelt van Consumptieaardappelen)
RUCIP 2017 
  (Europese handelsvoorwaarden )
V.B.N.A. en VENEXA 
  (Algemene handelsvoorwaarden groothandel in aardappelen)
AVL HISFA 2013
  (Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden HISFA)
NAO 
  (NAO handelsvoorwaarden pootaardappelen 2005)

 

Met ingang van 1 juni 2013 zullen alle arbitrages, gebasseerd op de (inter)nationale handelsvoorwaarden NAO, AVC, AVP, AHV en RUCIP plaatsvinden bij het IAR (Instituut voor Agrarisch Recht, Postbus 246, 6700 AE Wageningen, tel. 0317-424181). Zie ook bijgaande kopie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 28-06-2013.